Gronings Gereedschap

Een publicatie en website over het onderzoek naar particuliere woningvoorraad in Groningse krimpregio’s.
Feit is dat tientallen betrokkenen zich in de loop van 2014 samen over één opgave hebben gebogen: de toekomst van koopwoningen in krimpgebieden.
De oogst: een complete kist met Gronings Gereedschap, bruikbaar hier en elders. Maar ook de nodige noties die het experiment overstijgen, zoals over de factoren tijd, financiën en daadkracht.
Zo blijkt het probleem groter dan louter door particulieren en gemeenten kan worden opgelost; fondsvorming is nodig om leegstand en verloedering op termijn niet onoplosbaar te maken.
Een jaaroverzicht met 10 geillustreerde experimenten.

In opdracht van Roos Galjaard & Enno Zuidema voor de provincie Groningen.
In samenwerking met DAAD architecten en Wout Mager.

Website: Groningsgereedschap.nl  (in ontwikkeling)

sgaar_web_gg

 

gg_display